In de loop van de komende maanden, ga ik een andere domeinnaam introduceren, de inhoud blijft het zelfde als deze website, deze houd op te bestaan vanaf maart 2024. Nieuwe site is www.radiohobby4u.nl , die is nu online, maar onder rekonstruktie.

scanner

Sleutel/
Icoon
Druk op om ... Druk op Func en
deze sleutel tot ...
1 / PRI Enter 1. Voer de prioriteit in
menu.
3 / Step Enter 3. Open het Step-menu.
4 / <• Voer 4 in.
• Blader naar links in de modus Tag bewerken.
NA
6 /> • Voer 6 in.
• Blader naar rechts in de modus Tag bewerken.
NA
7 / Beep Enter 7. Schakel de Keybeep-instelling in.
9 / Mod Enter 9. Schakel de
Modulatie-instelling.
. Clr • Voer een decimaal punt in.
• Voer een spatie in een tekstreeks in.
NA
Func • Ga naar de functiemodus voor 3
seconden.
• Keer terug naar Normale modus vanaf
Functiemodus.
NA
Hold / • Hold op een huidig kanaal.
• Laat hold los en hervat
scannen / zoeken.
• Monitor een niet-geprogrammeerde
frequentie nadat je hebt
ingevoerd.
• Ga direct na je naar een kanaal
zijn binnengekomen.
Voer de Close in
Bel menu.
Scan Scanmodus invoeren of hervatten. NA
Srch /
Svc
Start Aangepast zoeken. Start dienst
Zoeken.

81


L / O / • Tijdelijk een kanaal vergrendelen of
zoekfrequentie (eenmaal drukken).
• Een kanaal permanent vergrendelen of
zoekfrequentie (tweemaal drukken).
• Ontgrendel een vergrendeld kanaal of
zoekfrequentie.
• Ontgrendel alle vergrendelde instellingen van de
kanaalbanken ingeschakeld of zoeken
frequenties (ingedrukt houden).
Vergrendel of ontgrendel de
toetsenbord.
/ • Zet de scanner aan en uit (druk op en
houden).
• Schakel achtergrondverlichting in en uit.
Ga naar het menu Display / Charge.
Pgm / E • Selecteer invoergegevens of een menu-item.
• Toegang tot een kanaal via zijn
kanaal nummer.
• Kanaal invoeren
Programmeermenu.
• Snel opslaan
frequenties in
verschillende modi.
Opmerking: draai SCROLLCONTROL om omhoog en omlaag door het menu te bladeren
selecties.
De scanner inschakelen
Opmerking: zorg ervoor dat de antenne van de scanner is aangesloten voordat u deze draait
Aan.
1. U kunt het bandplan (Bandplan 1 of 2) selecteren wanneer u
zet de scanner aan. Wanneer u 1 ingedrukt houdt
seconde om de scanner in te schakelen, houd ook 1 ingedrukt voor Band
Plan 1 of 2 voor Bandplan 2.
2. Als de scanner nieuw is of is gereset, is de standaardmodus
Scan Hold met alle banken ingeschakeld en Close Call Do-NotDisturb actief. Anders geeft de scanner de laatste modus weer
de scanner was in voordat deze werd uitgeschakeld

82


Een blik op het scherm
Het display heeft indicatoren die de huidige werking van de scanner weergeven
toestand. De display-informatie helpt u te begrijpen hoe uw scanner
werkt.
Opmerking: mogelijk worden niet al deze pictogrammen tegelijkertijd weergegeven

product beschrijving
1 • Kanaalnaam in scan / scan hold-modus.
• Banknaam op maat / service zoeken.
• Snel zoeken in de modus Snel zoeken.
• Close Call Hits in Scan / Scan Hold-modus.
• Close Call in de modus Close Call Only.
2 • Scannen in scanmodus.
• CC Zoeken in de modus Close Call Only.
• Kanaalnummer en frequentie.
• Zoekfrequentie.
3 P identificeert een prioriteitskanaal.

 

83


4 • BNK / SVC / SRC / BND toont banken / banden ingeschakeld voor
Scan / service zoeken / Custom Search / Close Call Only-modus.
• C is voor de Close Call Hits-bank.
5 AM / FM toont kanaal- / frequentiemodulatie.
6 • PRI geeft Priority Scan aan.
• PRI geeft prioriteit aan Niet storen.
• PRI + geeft Priority Plus Scan aan.
7 Toont elke ontvangen CTCSS-toon / DCS-code.
8 • geeft prioriteit voor Close Call aan.
• geeft Close Call Do-Not-Disturb aan.
9 ↑ of ↓ geeft de scan- / zoekrichting aan.
10 geeft aan dat de batterijen bijna leeg zijn.
11 geeft aan dat de toetsvergrendeling is ingeschakeld.
12 Geeft de signaalsterkte aan.
13 • TL / O geeft tijdelijke vergrendeling aan.
• L / O geeft permanente vergrendeling aan.
14 • Houd een kanaal vast.
• Houd een frequentie vast.
15 Geeft de functiemodus aan

84


Uw scanner instellen
Wanneer u uw scanner voor het eerst inschakelt, kunt u uw scherm instellen
weergavevoorkeuren evenals andere elementen zoals squelch-niveaus,
volumes, helderheid, etc.
Gebruik de SCROLL CONTROL knop
Draai de SCROLL CONTROL-knop bovenop de AE125H naar:
• Selecteer kanalen
• Pas het volume aan
• Pas squelch aan
• Stel weergave-instellingen in
• Selecteert tekens voor tekstmarkering
• Blader omhoog of omlaag door menuopties
• Wijzig kanalen / frequenties in Hold-modus
• Hervat het scannen
Druk op de SCROLL CONTROL-knop om een ​​instelling te selecteren.
Opmerking: op SCROLL CONTROL drukken is hetzelfde als op Pgm / E aan drukken
het toetsenbord in de menumodus.
Het volume aanpassen
1. Druk op SCROLL CONTROL; De volumeniveau-indicator en
batterijspanning display.
2. Draai aan SCROLL CONTROL om het volumeniveau aan te passen van 0
tot 15.
3. Druk op SCROLL CONTROL om het volume in te stellen.
4. Druk op SCROLL CONTROL om de volumeniveaumodus te verlaten
opnieuw of wacht 10 seconden om terug te keren naar de vorige modus.
De squelch aanpassen
1. Druk op Func en vervolgens op SCROLL CONTROL. De squelch
niveau-indicator en accuspanning verschijnt.
2. Draai aan SCROLL CONTROL om het squelch-niveau te veranderen van
0 tot 15.
3. Draai SCROLL CONTROL totdat het geluid gedempt is. Als de
scanner vangt ongewenste gedeeltelijke signalen op of is zeer zwak
transmissies, verhoog de Squelch-instelling om de

 

85


signaalniveau vereist om squelch te openen. Om te luisteren naar een zwakke of
ver station, verlaag de Squelch-instelling.
4. Druk op SCROLL CONTROL om het gewenste niveau in te stellen en terug te keren
naar de vorige modus.
De achtergrondverlichting instellen
Druk op om de achtergrondverlichting in en uit te schakelen.
1. Druk op Func en om het menu Display / Charge weer te geven.
2. Blader in dit menu naar Set Backlight vanuit de submenu's.
Druk op SCROLL CONTROL.
3. Scroll om een ​​van de volgende instellingen te selecteren:
• Altijd uit - Achtergrondverlichting is altijd uit.
• Altijd aan - Achtergrondverlichting is altijd aan.
• Aan met squelch - Achtergrondverlichting is aan terwijl squelch is
open en totdat de vertraging verloopt.
• Aan met toetsaanslag - Achtergrondverlichting is gedurende 10 seconden aan
nadat een toets is ingedrukt.
• Keypress + Squelch - Beide hierboven genoemd
"Squelch" en "Keypress."
• <Terug - Keer terug naar het vorige menu.
4. Druk op Pgm / E (of druk op SCROLL CONTROL) om op te slaan en
terug naar het vorige menu. (Standaard = altijd uit)
5. Druk op .Clr om af te sluiten.
Opmerkingen: Terwijl u in het menu bent, kunt u schakelen tussen de achtergrondverlichting
"Always On" en "Always Off" door op de knop te drukken.
Het contrast aanpassen
Dit submenu van het Display / Charge-menu bestuurt de displays
contrast (hoe licht of donker het lijkt) voor verschillende kijkomstandigheden.
Er zijn 15 contrastinstellingen. Je ziet het contrast veranderen terwijl je scrolt
door de instellingen.
1. Om het contrast aan te passen, drukt u op Func en vervolgens op; het scherm/
Laadmenu wordt weergegeven

86